YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 12.13 trang 26 SBT Hóa học 12

Bài tập 12.13 trang 26 SBT Hóa học 12

Chất X có công thức phân tử C4H9O2N và là este của amino axit. Hãy viết các công thức cấu tạo có thể có của X và ghi tên tương ứng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12.13

Các công thức cấu tạo phù hợp ỉà :

H2N - CH2 - CH2COOCH3 metyl β-aminopropionat

CH3-CH(NH2)-COOCH3 metyl α-aminopropionat

H2N-CH2COOCH2-CH3 etyl aminoaxetat.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.13 trang 26 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF