ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 12.13 trang 26 SBT Hóa học 12

Bài tập 12.13 trang 26 SBT Hóa học 12

Chất X có công thức phân tử C4H9O2N và là este của amino axit. Hãy viết các công thức cấu tạo có thể có của X và ghi tên tương ứng.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12.13

 
 

Các công thức cấu tạo phù hợp ỉà :

H2N - CH2 - CH2COOCH3 metyl β-aminopropionat

CH3-CH(NH2)-COOCH3 metyl α-aminopropionat

H2N-CH2COOCH2-CH3 etyl aminoaxetat.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.13 trang 26 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lê Nhật Minh

  Hỗn hợp M gồm một peptit X và một peptit Y (mỗi peptit được cấu tạo từ một loại amino axit, tổng số nhóm -CO-NH- trong hai phân tử X và Y là 5) với tỉ lệ số mol n: nY = 1:3. Khi thủy phân hoàn toàn m gam M thu được 81 gam glyxin và 42,72 gam alanin. m có giá trị là;

       A. 110,28.                     B. 116,28.                     C. 104,28.                     D. 109,5.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 •  
   
  Ngọc Long

  Hỗn hợp A chứa 2 chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C3H9O2N , thủy phân hoàn toàn hỗn hợp A bằng lượng vừa đủ dung dịch NaOH thu được hỗn hợp X gồm 2 muối và hỗn hợp Y gồm 2 amin. Biết phân tử khối trung bình của X là 73,6 đvC , phân tử khối trung bình của Y có giá trị là ?????

  A. 38,4    

  B. 36,4

  C. 42,4

  D. 39,4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Lan

  Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch HCl

  A. H2N-CH2-COOH          B. CH3COOH                   C. C2H5NH2                         D. C6H5NH2

  Mong các bạn giúp đỡ.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Trà Long

  Help me mn ới ới ...

  Hỗn hợp M gồm H2NR(COOH)x và CnH2n+1COOH. Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol M thu được 26,88 lít CO2 (đktc) và 24,3 gam H2O. Mặt khác, cho 0,1 mol M phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa a mol HCl. Giá trị của a là:

       A. 0,06 mol.                        B. 0,08 mol.                     C. 0,07 mol.                      D. 0,05 mol.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Tiểu Ly

  Câu này mn giúp vs nha....

  Kết quả thí nghiệm của các hợp chất hữu cơ A, B, C, D, E như sau:

  Mẫu thử

  Thuốc thử

  Hiện tượng

  A

  Dung dịch AgNO3 trong môi trường NH3 đun nóng

  Kết tủa Ag trắng sáng

  B

  Cu(OH)2 trong môi trường kiềm, đun nóng

  Kết tủa Cu2O đỏ gạch

  C

  Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường

  Dung dịch xanh lam

  D

  Nước Br2

  Mất màu dung dịch Br2

  E

  Qùy tím

  Hóa xanh

  Các chất A, B, C, D, E lần lượt là:

       A. Etanal, axit etanoic, metyl axetat, phenol, etyl amin.

       B. Metyl fomat, etanal, axit metanoic, glucozơ, metyl amin.

       C. Metanal, glucozơ, axit metanoic, fructozơ, metyl amin.

       D. Metanal, metyl fomat, axit metanoic, metyl amin, glucozơ.

  Theo dõi (0) 3 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1