YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 159 SGK Hóa học 12

Giải bài 2 tr 159 sách GK Hóa lớp 12

Cho 19,2 gam kim loại M tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 4,48 lít khí duy nhất NO (đktc). Kim loại M là:

A. Mg

B. Cu.

C. Fe.

D. Zn.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Nhận định & Phương pháp

Nhìn vào đáp án ta thấy 4 kim loại Mg, Cu, Fe, Zn đều là kim loại có hóa trị II. Trường hợp của Sắt có 2 hóa trị (II, III) nhưng khi tác dụng với axit loãng thì sắt cũng thể hiện sắt (II). Nếu các bạn muốn giải như bài tự luận thì ta sẽ sử dụng bảng dò giá trị.

Lời giải:

\({n_{NO}} = \frac{{4,48}}{{22,4}} = 0,2(mol)\)

\(\mathop N\limits^{ + 5} + 3{\rm{e}} \to \mathop N\limits^{ + 2} O\)

          0,6 \(\leftarrow\) 0,2

\(M \to \mathop M\limits^{ + 2} + 2{\rm{e}}\)

0,3  \(\leftarrow\)         0,6

Ta có: \(M = \frac{m}{n} = \frac{{19,2}}{{0,3}} = 64(Cu)\)

Kim loại M là Cu.

⇒ Đáp án B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 159 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF