AMBIENT

Bài tập 2 trang 159 SGK Hóa học 12

Giải bài 2 tr 159 sách GK Hóa lớp 12

Cho 19,2 gam kim loại M tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 4,48 lít khí duy nhất NO (đktc). Kim loại M là:

A. Mg

B. Cu.

C. Fe.

D. Zn.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Nhận định & Phương pháp

Nhìn vào đáp án ta thấy 4 kim loại Mg, Cu, Fe, Zn đều là kim loại có hóa trị II. Trường hợp của Sắt có 2 hóa trị (II, III) nhưng khi tác dụng với axit loãng thì sắt cũng thể hiện sắt (II). Nếu các bạn muốn giải như bài tự luận thì ta sẽ sử dụng bảng dò giá trị.

Lời giải:

\({n_{NO}} = \frac{{4,48}}{{22,4}} = 0,2(mol)\)

\(\mathop N\limits^{ + 5} + 3{\rm{e}} \to \mathop N\limits^{ + 2} O\)

          0,6 \(\leftarrow\) 0,2

\(M \to \mathop M\limits^{ + 2} + 2{\rm{e}}\)

0,3  \(\leftarrow\)         0,6

Ta có: \(M = \frac{m}{n} = \frac{{19,2}}{{0,3}} = 64(Cu)\)

Kim loại M là Cu.

⇒ Đáp án B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 159 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • hi hi

  độ tan của CuSO4 ở 85oC và 12oC lần lượt là 87,7g và 35,5g . khi làm lạnh 1887 g dd bão hòa hòa CuSO4 từ 85oC xuống 12oC thì có bao nhiêu g tinh thể CuSO4.5H2O tách khỏi dd

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Văn Duyệt

  Cho 10g hỗn hợp gồm kẽm và đồng tác dụng với dd H2SO4 thì thu được 2,24l khí H2(đktc). Tính TP% về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đặng Ngọc Trâm

  cho 58 g FeCO3 tác dụng với HNO3 vừa đủ thu được hỗn hợp khí gồm CO2 và NO và dung dịch X. cho dung dịch HCl rất dư vào 1/10 dung dịch X thu được dung dịch Y. DUng dịch Y hòa tan tối đa m (g) bột Cu sinh ra khí NO ( sản phẩm khử duy nhát ) . tính m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

AMBIENT
?>