AMBIENT

Bài tập 35.5 trang 84 SBT Hóa học 12

Bài tập 35.5 trang 84 SBT Hóa học 12

Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol Ag2O và 0,2 mol Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng, dư. Cô cạn dung dịch thu được sau phản ứng được hỗn hợp muôi khan A. Nung A đến khối lượng không đổi thu được chất rắn B có khối lượng là

A. 26,8 g.    

B. 13,4 g.

C. 37,6 g.    

D. 34,4 g.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 35.5

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35.5 trang 84 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Bo bo

  cho 28.8 gam CuO tác dụng NH3 1 tg thì đc 23.68 gam chất rắn. tính lượng Cu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lệ Diễm

  Nhiệt phân hỗn hợp 2 muối: KNOvà Cu(NO3)3 có khối lượng 95.4g. khi phản ứng hoàn toàn thu dc 1 hỗn hợp có M trung bình là 42.18. Tính khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  Hỗn hợp khí X gồm CO và H2 có tỉ khối hơi so với hidro là 7,5.Để khử hoàn toàn hỗn hợp 22,4g(Cuo và Fe0) cần 6,72(l) X thoát ra khí Y.cho khí Y vào dd Ba(OH)2 dư thu được mg kết tủa.Hỏi khối lượng kết tủa thu được và % khối lượng CuO trong hỗn hợp ban đâu?

  Mình làm như sau:

  nCO=a;nH2=b-->a+b=0,3   và 28a+2b=0,3.7,5.2--->a=b=0,15------->nCO=nCO2=nCaCO3=0,15---->15g kết tủa

  nCuO=x;nFeO=y---->x+y=0,3   và  80x+72y=22,4---->x=0,1;y=0,2--->%mCuO=35,71g

  không biết sai chỗ nào mà câu trắc nghiệm không có đáp án,ngay trong bài tập dạng 1 đó

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>