YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 35.5 trang 84 SBT Hóa học 12

Bài tập 35.5 trang 84 SBT Hóa học 12

Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol Ag2O và 0,2 mol Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng, dư. Cô cạn dung dịch thu được sau phản ứng được hỗn hợp muôi khan A. Nung A đến khối lượng không đổi thu được chất rắn B có khối lượng là

A. 26,8 g.    

B. 13,4 g.

C. 37,6 g.    

D. 34,4 g.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 35.5

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35.5 trang 84 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Hoa Hong

  Cho 7,68g Cu tác dụng hết đ HNO3 loãng thấy có khí NO thoát ra. Khối lượng muối nirtat sinh ra trong dd là

  A. 21,56

  B. 21,65

  C. 22,56

  D. 22,65

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Nhat nheo

  Cho hỗn hợp 16g Fe và Cu vào dung dịch H2SO4 12% dư ra sau phản ứng thu được 48g chất rắn ko tan

  a)Tính% khối lượng Phe và Cu tính khối lượng dung dịch H2SO4 phản ứng

  b)Trung hòa axit dư bằng 100 mdd NaOH 1,5M tính khối lượng axit dư dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • sap sua

  cho 9,6 g Cu +voi oxi nung nóng thu được 11,2 g hỗn hơp X rắn gồm Cu O và Cu dư

  a. tính% về khối lượng của mỗi xhaats trong hỗn hợp

  b.tính thành phàn % của Cu đã phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Goc pho

  Câu 1: Khử hoàn toàn 32g đồng (II) oxit bằng khí hiđro. Hãy:

  a. Viết PTHH cho phản ứng trên

  b. Tính thể tích khì hiđro cần dùng ở đktc

  c. Tính khối lượng kim loại đồng sinh ra

  Câu 2: Cho kim loại kẽm tác dụng hết với dung dịch axit clohđric (HCl). Sản phẩm tạo thành gồm muối kẽm colrua (ZnCl2) và 11,2 lít khí hiđro sinh ra ở đktc

  a. Viết PTHH của phản ứng trên

  b. Tính khổi lượng HCl tham gia phản ứng

  c. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • khanh nguyen

  cho hỗn hợp gồm Fe , Cu , Al vào bình chứa 300ml dd H2So4 0,1M . khuấy kĩ để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 448ml khí và còn lại 0,32g chất rắn không tan. thêm tiếp vào bình 0,425g NaNO3 thấy thoát ra V(l) khí NO( là sp khử duy nhất) . tính V và khối lượng muối thu được khi cô cạn dd sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach dang

  Hòa tan hoàn toàn 5,8g hỗn hợp Fe và Cu bằng lượng vừa đủ dung dịch HNO3(đặc nóng) thì thu được 500ml dung dịch B và 6,16 lít khí nâu đỏ ở đktc( là sản phẩm khử duy nhất)

  a) Viết phương trình các phản ứng xảy ra

  b) Tính % khối lượng Cu trong hỗn hợp

  c) Tính nồng độ mol của dung dịch B

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF