YOMEDIA

Bài tập 3 trang 213 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 3 tr 213 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

a) Từ Cu và những hoá chất cần thiết khác, hãy giới thiệu các phương pháp điều chế dung dịch CuCl2. Viết các phương trình hoá học. 

b) Từ hỗn hợp các kim loại Ag và Cu, hãy trình bày 3 phương pháp hoá học tách riêng Ag và Cu. Viết các phương trình hoá học.  

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Câu a:

Để tạo ra muối CuCl2 từ Cu:

 • Cu tác dụng với Cl2 rồi hòa tan vào H2O khi đó Cu tác dụng với axit có mặt oxi:

2Cu + 4HCl + O2 → 2CuCl2 + 2H2O

 • Cu tác dụng với muối:

Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2

Câu b:

3 phương pháp tách riêng Ag và Cu từ hỗn hợp:

Phương pháp (1):

 • Hòa tan hỗn hợp bằng muối Fe(III); Cu tan còn Ag không tan, tách riêng

Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+

 • Cho sắt kim loại vào dung dịch thu được đồng

Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu

Phương pháp (2):

 • Hòa tan hỗn hợp bằng dùng dịch HCl có sục khí oxi, Cu tan còn Ag không tan:

2Cu + 4HCl + O2 → 2CuCl2 + 2H2O

 • Điện phân dung dịch thu được đồng

CuCl2 \(\xrightarrow[ \ ]{ \ dpdd \ }\) Cu + Cl2

Phương pháp (3):

 • Đốt cháy hỗn hợp trong không khí, sản phẩm hòa tan bằng dung dịch HCl:

2Cu + O2 → 2CuO

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

 • Lọc lấy Ag không tan, phần dung dịch đem điện phân:

CuCl2 \(\xrightarrow[ \ ]{ \ dpdd \ }\) Cu + Cl2

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 213 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 • khanh nguyen

  Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học khi ngâm một dây đồng vào dung dịch AgNO3

  Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học khi cho một mẩu Na vào cốc nước có nhỏ thêm vài giọt dung dịch phenoltalein

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • truc lam

  Nung nóng hh gồm Cuo, Fe2O3, CaO, C dư ở nhiệt độ cao đến khi phản úng xảy ra hoàn toàn thu đc hh chất rắn X và khí Y. Hh rắn X vào nước được chất rắn Z, dd G và khí H. Hòa tan Z vào dd H2SO4 đặc nóng, dư. Viết các phản ứng xảy ra

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • con cai

  Mọi người làm giúp em với ạ, em sắp phải nộp rồi TvT

  1.Cho 200 gam dung dịch Ba(OH)2 17,1℅ tác dụng với 500 gam dung dịch CuSO4 8℅ thu được kết tủa A, dung dịch B.

  a) Tính khối lượng A.

  b) Tính C℅ dung dịch B.

  2. Cho 200 gam dung dịch NaOH 8℅ vào 150 gam dung dịch FeCl2 12,7℅. Sau phản ứng được dung dịch X, kết tủa Y.

  a) Tính nồng độ phần trăm các chất có trong dung dịch X.

  b) Lấy kết tủa Y nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn. Tính m?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA