YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 35.21 trang 87 SBT Hóa học 12

Bài tập 35.21 trang 87 SBT Hóa học 12

Thực hiện hai thí nghiệm :

1) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch HNO1M thoát ra V1 lít NO.

2) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch chứa HNO1M và H2SO4 0,5M thoát ra V2 lít NO.

Biết NO là sản phẩm khử duy nhất, các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. Lập biểu thức biểu diễn mối quan hệ giữa V1 và V2.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 35.21

Ta viết PTHH dạng ion rút gọn cho cả hai thí nghiệm như sau :

3Cu + 8H+ + 2NO3- ⟶ 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

Thí nghiệm 1: ta có số mol các chất và ion: Cu: 0,06 mol; H+: 0,08 mol; NO3-: 0,08 mol.

H+ phản ứng hết ⟹ VNO = V1 = 0,08/4 . 22,4 = 0,448 lít  (1)

Thí nghiệm 2 : ta có số mol các'chất và ion: Cu : 0,06 mol; H+: 0,16 mol; NO3-: 0,08 mol.

H+ và Cu phản ứng vừa đủ ⟹ VNO = V2 = (0,16 : 4).22,4 = 0,896 (lít) (2)

Từ (1) và (2) ⟹ V2 = 2V1.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35.21 trang 87 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF