AMBIENT

Bài tập 35.21 trang 87 SBT Hóa học 12

Bài tập 35.21 trang 87 SBT Hóa học 12

Thực hiện hai thí nghiệm :

1) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch HNO1M thoát ra V1 lít NO.

2) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch chứa HNO1M và H2SO4 0,5M thoát ra V2 lít NO.

Biết NO là sản phẩm khử duy nhất, các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. Lập biểu thức biểu diễn mối quan hệ giữa V1 và V2.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 35.21

Ta viết PTHH dạng ion rút gọn cho cả hai thí nghiệm như sau :

3Cu + 8H+ + 2NO3- ⟶ 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

Thí nghiệm 1: ta có số mol các chất và ion: Cu: 0,06 mol; H+: 0,08 mol; NO3-: 0,08 mol.

H+ phản ứng hết ⟹ VNO = V1 = 0,08/4 . 22,4 = 0,448 lít  (1)

Thí nghiệm 2 : ta có số mol các'chất và ion: Cu : 0,06 mol; H+: 0,16 mol; NO3-: 0,08 mol.

H+ và Cu phản ứng vừa đủ ⟹ VNO = V2 = (0,16 : 4).22,4 = 0,896 (lít) (2)

Từ (1) và (2) ⟹ V2 = 2V1.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35.21 trang 87 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Dương Minh Tuấn

  Mọi người cho ý kiến bài này với. Tụi mình đang cãi nhau A và D nè. Vô phân xử giùm cái.

  Lấy hỗn hợp X gồm Zn và 0,3 mol Cu(NO3)2 nhiệt phân một thời gian thu được hỗn hợp rắn Y và 10,08 lit hỗn hợp khí Z gồm NO2 và O2. Y tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 2,3 mol HCl thu được dung dịch A chỉ chứa các muối clorua và 2,24 lít hỗn hợp khí B gồm 2 đơn chất không màu. Biết các khí đo ở đktc, dB/H2 = 7,5. Tính tổng khối lượng muối trong dung dịch A?

  A. 154,65 gam

  B. 152,85 gam

  C. 156,10 gam

  D. 150,30 gam

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
YOMEDIA