AMBIENT

Bài tập 35.13 trang 85 SBT Hóa học 12

Bài tập 35.13 trang 85 SBT Hóa học 12

Có 4 dung dịch muối riêng biệt: CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3. Nếu thêm dung dịch KOH dư rồi thêm tiếp dung dịch NH3 dư vào 4 dung dịch trên thì số chất kết tủa thu được là

A. 1.    

B. 2.    

C.3    

D. 4.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 35.13

Đáp án A

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35.13 trang 85 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Sơn Ca

  Cho x mol FeS2 và y mol Cu2S phản ứng vừa đủ với dung dịch HNO3, sau phản ứng thu được hh hai muối sunfat và khí duy nhất NO. Tính tỉ lệ x/y?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thúy

  Hòa tan 4,94 g bột Cu có lẫn tạp chất kim loại R trong dd H2SO4 98% dư, đun nóng. Trung hòa axit dư bằng một lượng vừa đủ KOH thu được dd Y. Cho một lượng bột Zn vào dd Y, sau khi kết thúc thu được chất rắn có khối lượng bằng khối lượng bột Zn cho vào. Tính hàm lượng % R trong hh ban đầu. Biết R là một trong những kim loại Al, Fe, Ag, Au.

  A.2,18% hoặc 3,23%

  B.4,32% hoặc 4,67%

  C.2,28% hoặc 1,32%

  D.2,18% hoặc 2,28%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Đào
  rồi sau đó tách lấy chất rắn y,rồi sau đó cho 6.5 gam Zn vào dd X. sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 7.97 gam chất rắn Z. tính giá trị của m?
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>