YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 213 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 1 tr 213 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Phản ứng nào sau đây xảy ra?

A. Cu2+ + 2Ag → Cu + 2Ag+

B. Cu + Pb2+ → Cu2+ + Pb

C. Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+

D. Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Cu + 2Fe2+ → Cu2+ + 2Fe2+ tuân theo quy tắc alpha trong dãy điện hóa.

⇒ Đáp án C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 213 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON