AMBIENT

Bài tập 35.16 trang 86 SBT Hóa học 12

Bài tập 35.16 trang 86 SBT Hóa học 12

Cho 1,52 gam hỗn hợp Fe và Cu vào 200 ml dung dịch HNO3 sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu đươc dung dich A và 224 ml khí NO duy nhât (đktc) đồng thời còn lại 0,64 gam chất rắn. Nồng độ mol của dung dịch HNO3 đã dùng ban đầu là

A. 0,1M.    

B. 0,25M.    

C. 0,2M.    

D. 0,5M.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 35.16

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35.16 trang 86 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Hoài Thương

  Cho 7,68 gam Cu vào 200 ml dung dịch gồm HNO3 0,6M và H2SO4 0,5M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn (sản phẩm khử duy nhất là NO), cô cạn cẩn thận toàn bộ dung dịch sau phản ứng thì khối lượng muối khan thu được là 

  A.19,76 gam

  B.22,56 gam

  C.20,16 gam

  D.19,20 gam

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quế Anh

  Cho luồng khí Hidro đi qua ống thủy tinh chứa 20g bột đồng (II) oixt ở 400 độ C.Sau phản ứng thu được 16,8g chất rắn

  a) nêu hiện tượng phản ứng xảy ra

  b) Tính thể tích khí hidro tham gia phản ứng trên (Đktc)

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  Cho m(g) bột Cu vào 400ml dd AgNO3 0,2M, sau một thời gian thu được 7,76g hh chất rắn X và dd Y. Lọc tách X, rồi thêm 5,85g bột Zn vào Y. Sau khi p.ư xảy ra hoàn toàn thu được 10,53g chất rắn Z. m =

  A.6,4                    B.5,76                            C.3,84                            D.5,12

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>