RANDOM

Bài tập 35.4 trang 84 SBT Hóa học 12

Bài tập 35.4 trang 84 SBT Hóa học 12

Cho V lít khí H2 (đktc) đi qua bột CuO (dư) đun nóng, thu được 32 g Cu. Nếu cho V lít H2 (đktc) đi qua bột FeO (dư) đun nóng thì khối lượng Fe thu được (Giả sử hiệu suất của các phản ứng là 100%) là

A. 24 g.    

B. 26 g.

C. 28 g.    

D. 30 g.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 35.4

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35.4 trang 84 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Van Tho

  Cho 1,6g CuO tác dụng với H2SO4 2M

  a) Tính thể tích dung dịch H2SO4 đã dùng

  b) Tính nồng độ mol của dd muối thu được ( thể tích dung dịch không đổi)

  #lề: giải nhanh giúp mk...cần gấp ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  1. Đốt cháy hoàn toàn m gam cacbon trong V lít khí oxi (đktc) thu được hỗn hợp khí A có tỉ khối đối với oxi là 1,25. Dẫn hh A vào bình chứa dd Ca(OH)2  dư tạo thành 6 gam kết tủa. Tính m và V.

  2. Cho m gam bột Cu vào 160ml dd AgNO1M, sau một thời gian thu được 9,73 gam hh chất rắn X và dd Y. Thêm 6,5 gam Zn vào dd Y đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 14,02 g chất rắn Z. Tính m?

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • khanh nguyen

  Cho 5,6 g fe vào 200ml dung dịch cu(no3)2 0,5 M và hcl 1 M thu được khí no và m gam ket tua. Xac định m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>