AMBIENT

Bài tập 35.3 trang 84 SBT Hóa học 12

Bài tập 35.3 trang 84 SBT Hóa học 12

Ba hỗn hợp kim loại (1) Cu-Ag, (2) Cu- Al, (3) Cu -Mg

Dung dịch của cặp chất nào sau đây để nhận biết các hỗn hợp trên

A. HCl và AgNO3    

B. HCl và Al(NO3)3

C. HCl và Mg(NO3)3 

D. HCl và NaOH

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 35.3

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35.3 trang 84 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Phan Thiện Hải

  hòa tan 5.64 gam CU(NO3)2 và 1,7 gam AgNO3 vào nước được 101,43 gam dung dịch A.Cho 1,57 gam hỗn hợp Al ,Zn vào dung dịch A sau phản ứng hoàn toàn thu được dịch dịch D chứa 2 muối và chất rắn B . Cho B tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng không có khí thoát ra .Tính nồng độ % các chất trong dung dịch D.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Anh

  Bạn nào trả lời giúp mình câu này với:

  Cho 1 lá đồng có khối lượng là 6g vào dd AgNO3. Phản ứng xong, đem KL ra rửa nhẹ, làm khô cân được 13,6g

  a) Viết PTHH

  b) Tính khối lượng Cu đã phản ứng?

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Nguyễn Lệ Diễm

  Cho 60,8 g hỗn hợp X gồm Cu CuO và một oxit sắt tác dụng với một lượng dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch Y . Chia Y làm hai phần bằng nhau . Cho từ từ dung dịch H2S đến dư vào phần 1 thu được kết tủa Z. Hòa tan hết lượng Z trong dung dịch HNO3 đặc nóng dư giải phóng 24,64 lít NO2 (đktc) và dung dịch T. Cho T phản ứng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2 thu được m gam kết tủa. Mặt khác phần 2 làm mất màu vừa đủ 500ml dung dịch KMnO4 0,44M .trong môi trường axit H2SO4. Tính m 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>