YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 35.17 trang 86 SBT Hóa học 12

Bài tập 35.17 trang 86 SBT Hóa học 12

Nguyên tử đồng có 1 electron ở lớp ngoài cùng nhưng tại sao đồng có hoá trị II ? Đồng tác dụng như thế nào với các axit ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 35.17

– Do Cu có phân lớp d đầy đủ nhưng cấu trúc chưa hoàn toàn bền vững nên nguyên tử có thể bị kích thích chuyển thành trạng thái 3d94s2 nên ngoai hóa trị I Cu thường có hóa trị II khi kết hợp với các nguyên tử khác

- Khả năng Cu tác dụng với các axit

+ Cu không tác dụng với các axit không có tính oxi hóa như HCl, H2SO4 (l)

+ Cu tác dụng với các axit có tính oxi hóa như H2SO4 (đ), HNO3,...

Cu + 2H2SO4 (đ) → CuSO4 + SO2 + 2H2O

3Cu + 8HNO3 (l) → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Cu + 4HNO3 (đ) → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35.17 trang 86 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF