YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 35.18 trang 86 SBT Hóa học 12

Bài tập 35.18 trang 86 SBT Hóa học 12

Bột đồng có lẫn tạp chất là bột thiếc, kẽm, chì. Hãy nêu phương pháp hoá học đơn giản để loại bỏ tạp chất. Viết phương trình hoá học của phản ứng dạng phân tử và ion thu gọn.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 35.18

Cho bột đồng lẫn tạp chất bột thiếc, kẽm, chì hòa tan vào dung dịch CuSO4 thì các tạp chất đều bị hòa tan còn lại bột đồng. Lọc tách ta được đồng nguyên chất

Các phản ứng xảy ra:

Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu

Zn + Cu2+ → Zn2+ + Cu

Sn + CuSO4 → SnSO+ Cu

Sn + Cu2+ → Sn2+ + Cu

Pb + CuSO4 → PbSO4 + Cu

Pb + Cu2+ → Pb2+ + Cu

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35.18 trang 86 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • minh vương

  Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe trong dung dịch HCl loãng dư, thu được 0,09 mol khí H2 . Nếu cho m gam X trên vào dung dịch HNO3 loãng dư, thu được 0,15 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Giá trị của m là

  A. 12,48 gam              B. 10,80 gam              C. 13,68 gam              D. 13,92 gam

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Vinh

  Anh/chị nào bit giúp em vs.

  Cho bột Cu vào 200ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm H2SO4 0,5M và HNO3 1M cho tới dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X và sản phẩm khử duy nhất là NO. Cô cạn dung dịch X, khối lượng muối khan thu được là

  A. 25,4 gam                 B. 28,2 gam                 C. 24gam                     D. 52,2 gam

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoàng My

  Ai giải giúp mình câu này với. Đề trường chuyên nên lí thuyết cũng khó ăn nữa.

  Phát biểu nào dưới đây không đúng?

  A. Dung dịch CuSO4 dùng trong công nghiệp để chữa mốc sương cho cà chua  

  B. Nhỏ C2H5OH vào CrO3 thấy hiện tượng bốc cháy

  C. Nhỏ dung dịch NH3 tới dư vào dung dịch CuSO4 có kết tủa xanh lam 

  D. Cu là kim loại màu đỏ, thuộc kim loại nặng, mềm và dễ dát mỏng 

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
 • May May

  Mọi người giúp Trang bài này với. Hỗn hợp rồi mà còn xài FexOnữa chứ. Gíup mình nhé.

  Cho m gam hỗn hợp bột X gồm FexOy, CuO và Cu (x, y nguyên dương) vào 500 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Y (không chứa HCl) và còn lại 3,2 gam kim loại không tan. Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3, thu được 175,9 gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

  A. 34,1

  B. 27,5

  C. 40,7

  D. 29,1

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • thu hảo

  Gíup mình câu này với mọi người ơi. Đang gặm tờ đề cương ôn tập đây nè. Cứu với.

  Hòa tan hoàn toàn 7,68 gam Cu vào dung dịch chứa 0,48 mol HNO3, khuấy đều thu được V lít hỗn hợp khí gồm NO2, NO (đktc) và dung dịch X chứa hai chất tan. Cho tiếp 200 ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch X, lọc bỏ kết tủa, cô cạn dung dịch rồi nung tiếp đến khối lượng không đổi thu được 25,28 gam chất rắn. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là:

  A. 1,792.

  B. 3,584.

  C. 5,376.

  D. 2,688

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • Bo Bo

  Số gam kết tủa là?

  bởi Bo Bo 21/03/2017

  Chào cả nhà. Mình có một câu hỗn hợp + axit HNO3. Mọi người giúp với.

  Hòa tan hoàn toàn 30,4 g chất rắn X gồm Cu, CuS, Cu2S và S bằng dung dịch HNO3 dư, thấy thoát ra 20,16 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch Y. Thêm dung dịch Ba(OH)2 dư vào Y được m gam kết tủa. Giá trị m gần nhất với giá trị nào sau đây?

  A. 119

  B. 115 

  C. 111

  D. 112

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF