RANDOM

Bài tập 35.14 trang 86 SBT Hóa học 12

Bài tập 35.14 trang 86 SBT Hóa học 12

Cho sơ đồ sau :

Giải sách bài tập Hóa học 12 | Giải sbt Hóa học 12

Biết các chất từ X1 đến X7 đều là các hợp chất của đồng. Trong sơ đồ trên số phản ứng oxi hoá - khử là

A. 4   

B. 5  

C. 6   

D. 7

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 35.14

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35.14 trang 86 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Trần Thị Trang

  Cho một thanh Zn dư vào 500ml dd cuso4 . Khi kết thúc phản ứng thấy khối lượng thanh Zn giảm đi 0.15g . Giả thiết toàn bộ kim loại sinh ra bám hết vào thanh Zn . Cm của Cuso4 là 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vũ Khúc

  Hoà tan hỗn hợp bột gồm m gam Cu và 4,64 gam Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 (loãng, rất dư), sau khi các phản ứng kết thúc chỉ thu được dung dịch X. Dung dịch X làm mất màu vừa đủ 100 ml dung dịch KMnO4 0,1M. Giá trị của m là

  A.0,96

  B.1,24

  C.3,2

  D.0,64

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Gia Bảo

  Cho 1,82 gam hỗn hợp bột X gồm Cu và Ag (tỉ lệ số mol tương ứng 4 : 1) vào 30 ml dung dịch gồm H2SO4 0,5M và HNO3 2M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được a mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Trộn a mol NO trên với 0,1 mol O2 thu được hỗn hợp khí Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với H2O, thu được 150 ml dung dịch có pH = z. Giá trị của z là 

  A.1

  B.4

  C.3

  D.2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>