YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 158 SGK Hóa học 12

Giải bài 1 tr 158 sách GK Hóa lớp 12

Cấu hình electron của Cu2+ là:

A. [Ar]3d7.

B. [Ar]3d8.

C. [Ar]3d9.

D. [Ar]3d10.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 1

Nhận định & Phương pháp

Sự mất electron xảy ra từ ngoài vào trong. Cu có 29 electron. Mất từ lớp 4s trở vào trong

Lời giải:

Cấu hình electron của Cu2+ là [Ar]3d9.

⇒ Đáp án C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 158 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON