YOMEDIA

Bài tập 1 trang 158 SGK Hóa học 12

Giải bài 1 tr 158 sách GK Hóa lớp 12

Cấu hình electron của Cu2+ là:

A. [Ar]3d7.

B. [Ar]3d8.

C. [Ar]3d9.

D. [Ar]3d10.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Nhận định & Phương pháp

Sự mất electron xảy ra từ ngoài vào trong. Cu có 29 electron. Mất từ lớp 4s trở vào trong

Lời giải:

Cấu hình electron của Cu2+ là [Ar]3d9.

⇒ Đáp án C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 158 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Dương

  Dẫn 15,68 lít CO (đktc)  Đi qua 40 gam hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3 đun nóng. Xác định % theo khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tú Cẩm

  Điện phân điện cực trơ dung dịch có a mol Cu(NO3)2 với thời gian 2 giờ cường độ dòng điện 1,93 A thu được dung dịch X có màu xanh. Thêm 10,4 g Fe vào X, phản ứng hoàn toàn thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và 8 g hỗn hợp 2 kim loại. Xác định giá trị của a:

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Nguyen Ngoc

  Câu 1. Cho 1,2 g Mg vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 1,5M và NaNO3 0,5M. Sau phản ứng chỉ thu được V lít khí dạng đơn chất (không còn sản phẩm khử khác) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu đuuọc m gam muối khan . Gía trị của m
  Câu 2. Hòa tan 4,8 gam Cu kim loại trong 120 ml dung dịch X gồm HNO3 1M và H2SO4 0,5M.Sau phản ứng kết thúc thu được khi NO duy nhất(đktc) và dung dịch Y. Thể tích dung dịch NaOH 0,5M tối thiểu để kết tủa lớn nhất.Gía trị tối thiểu của V là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>