YOMEDIA

Bài tập 35.12 trang 85 SBT Hóa học 12

Bài tập 35.12 trang 85 SBT Hóa học 12

Trong không khí ẩm (có chứa CO2), kim loại Cu thường bị bao phủ bởi một lớp màng màu xanh là

A. CuCO   

B. CuSO4

C. Cu(OH) 

D. CuCO3.Cu(OH)2

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 35.12

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35.12 trang 85 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA