YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 35.12 trang 85 SBT Hóa học 12

Bài tập 35.12 trang 85 SBT Hóa học 12

Trong không khí ẩm (có chứa CO2), kim loại Cu thường bị bao phủ bởi một lớp màng màu xanh là

A. CuCO   

B. CuSO4

C. Cu(OH) 

D. CuCO3.Cu(OH)2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 35.12

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35.12 trang 85 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Thùy Trang

  Hỗn hợp khí X gồm CO và H2 có tỉ khối hơi so với hidro là 7,5.Để khử hoàn toàn hỗn hợp 22,4g(Cuo và Fe0) cần 6,72(l) X thoát ra khí Y.cho khí Y vào dd Ba(OH)2 dư thu được mg kết tủa.Hỏi khối lượng kết tủa thu được và % khối lượng CuO trong hỗn hợp ban đâu?

  Mình làm như sau:

  nCO=a;nH2=b-->a+b=0,3   và 28a+2b=0,3.7,5.2--->a=b=0,15------->nCO=nCO2=nCaCO3=0,15---->15g kết tủa

  nCuO=x;nFeO=y---->x+y=0,3   và  80x+72y=22,4---->x=0,1;y=0,2--->%mCuO=35,71g

  không biết sai chỗ nào mà câu trắc nghiệm không có đáp án,ngay trong bài tập dạng 1 đó

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Trà

  Cho 4g CuO tác dụng với 100g dung dịch HCl 2,92%

  a.CÂN BẰNG PTHH

  b. Tính khối lượng các chất sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Hoàng Thị Trà Giang

  Cho 10g CuO tác dụng hoàn toàn với 500ml dung dịch HCl 1 M. Tónh nồng độ mol/lit của các chất trong dung dịch thu được sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • ngọc trang

  Nhiệt phân hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm KNO3,  Cu(NO3) và Fe(NO3)2 trong đó số mol của Cu(NO3)2 bằng hai lần sô mol của Fe(NO3)2 thu được V lít hỗn hợp khí X (đktc) cho toàn bộ hỗn hợp khí X hấp thụ vào nước thu được 1,2 lít dung dich Y có ph=1 ( trong Y chỉ chứa một chất tan duy nhất ,  không có khí thoát ra) giá trị của m.

   

  A 11,12

  B 8,63

  C 12,13

  D 10,96

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bich thu

  Khử m gam bột CuO bằng khí H2 ở nhiệt độ cao thu được hỗn hợp chất rắn X. Để hòa tan hết X cần vừa đủ 1 lít dung dịch HNO3 1M, thu được 4,48 lít khí NO duy nhất (đktc).

  Hiệu suất của phản ứng khử CuO là :

  A.70%.

  B. 75%.

  C. 80%.

  D. 85%.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tuấn Huy

  Giúp em với mọi nguời ơi

  1 Cu->CuO->CuCl2->CU(OH)2->CuO->Cu

      cacbon->cacbon(2)oxit->canxi cacbonat->canxi oxit->can xihidroxit 

  ​2 cho các chất sau Na2O,CO2,H2O,H2SO4,CaO cặp chất nào tác dụng với nhau thành 1đôi, viết các pthh

  3 cho cac chất Na2O,CO2,H2O,H2SO4, CuO viết pthh điều chế 

                a. Naoh

                b.Cu(OH)2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF