YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6 trang 159 SGK Hóa học 12

Giải bài 6 tr 159 sách GK Hóa lớp 12

Một thanh đồng có khối lượng 140,8 gam được ngâm trong dung dịch AgNO3 nồng độ 32% (D = 1,2 g/ml) đến phản ứng hoàn toàn. Khi lấy thanh đồng ra thì nó có khối lượng là 171,2 gam. Tính thể tích dung dịch AgNO3 đã dùng để ngâm thanh đồng (giả thiết toàn bộ lượng Ag tạo ra bám hết vào thanh đồng).

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Nhận định & Phương pháp

 Sử dụng tăng giảm khối lượng ⇒ Số mol Đồng tham gia phản ứng ⇒ Số mol AgNO3 phản ứng ⇒ Thể tích AgNO3 

Lời giải:

Ta có:

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag.

Cứ 64 gam Cu phản ứng thì tạo thành 216 gam Ag ⇒ khối lượng tăng là 152 gam.

       x gam Cu                 →                 khối lượng tăng 171,2 - 140,8 = 30,4 gam.

\(x = \frac{{64.30,4}}{{152}} = 12,8\)

 = 2nCu phản ứng = 2. (mol).

⇒  = 0,4.170 = 68 (gam) ⇒ \(V_{dd \ AgNO_{3}} = \frac{68.100}{32.1,2}=177,08\) (ml).

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 159 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON