AMBIENT

Bài tập 35.20 trang 87 SBT Hóa học 12

Bài tập 35.20 trang 87 SBT Hóa học 12

Chia 4 g hỗn hợp bột kim loại gồm Al, Fe, Cu thành hai phần đều nhau

- Cho phần (1) tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, thu được 560 ml H2

- Cho phần (2) tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, thu được 336 ml H2

Các thể tích khí đo ở đktc. Tính thành phần phần trăm khối lượng của từng kim loại trong hỗn hợp.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 35.20

Phần 1:

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O (1)

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 (2)

Phần 2:

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2 (3)

Từ pt (3): nAl = 2/3.nH2 = 2/3 . 0,336/22,4 = 0,01

→ mAl = 0,27g

Theo (1), (2) và (3) ta có: VH2 (2) = 560 - 336 = 224(ml)

Theo (2) ta có:

nFe = nH= 0,224 : 22,4 = 0,01(mol) → mFe = 0,56g 

\(\begin{array}{l}
\% {m_{Al}} = \frac{{0,27}}{2}.100{\rm{ }} = 13,5\% \\
\% {m_{Fe}} = \frac{{0,56}}{2}.100 = 28\% \\
\% {m_{Cu}} = 58,5\% 
\end{array}\)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35.20 trang 87 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Dương Minh Tuấn

  Mọi người cho ý kiến bài này với. Tụi mình đang cãi nhau A và D nè. Vô phân xử giùm cái.

  Lấy hỗn hợp X gồm Zn và 0,3 mol Cu(NO3)2 nhiệt phân một thời gian thu được hỗn hợp rắn Y và 10,08 lit hỗn hợp khí Z gồm NO2 và O2. Y tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 2,3 mol HCl thu được dung dịch A chỉ chứa các muối clorua và 2,24 lít hỗn hợp khí B gồm 2 đơn chất không màu. Biết các khí đo ở đktc, dB/H2 = 7,5. Tính tổng khối lượng muối trong dung dịch A?

  A. 154,65 gam

  B. 152,85 gam

  C. 156,10 gam

  D. 150,30 gam

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
YOMEDIA