AMBIENT

Bài tập 3 trang 159 SGK Hóa học 12

Giải bài 3 tr 159 sách GK Hóa lớp 12

Cho 7,68 gam Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng thấy có khí NO (sản phẩm khử duy nhất) thoát ra. Khối lượng muối nitrat sinh ra trong dung dịch là:

A. 21,56 gam.

B. 21,65 gam.

C. 22,56 gam.

D. 22,65 gam.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Nhận định và Phương pháp

Có nhiều cách giải và đây là 2 cách cơ bản:

 • Cách 1:
  • Bước 1: Sử dụng phương trình hóa học
  • Bước 2: Thay số mol của Cu vào ⇒ Số mol của muối ⇒ Số gam muối
 • Cách 2:
  • Bước 1: Bảo toàn nguyên tố Cu 
  • Bước 2: Số mol của muối ⇒ Số gam muối

Lời giải:

Cách 1:

Số mol của Cu là: \({n_{Cu}} = \frac{{7,68}}{{64}} = 0,12(mol)\)

Ta có: \(3Cu + 8HN{O_3} \to 3Cu{(N{O_3})_2} + 2N{O^ \uparrow } + 4{H_2}O\)

           0,12 →                            0,12

Khối lượng muối nitrat sinh ra trong dung dịch là:

 \(m_{Cu{{(N{O_3})}_2}}} = 0,12.{M_{Cu{{(N{O_3})}_2}}} = 0,12.188 = 22,56gam\)

⇒ Đáp án C

Cách 2:

Bảo toàn nguyên tố Cu cho phản ứng ⇒ \({n_{Cu{{(N{O_3})}_2}}} = {n_{Cu}} = \frac{{7,68}}{{64}} = 0,12(mol)\)

Tương tự: Khối lượng muối nitrat sinh ra trong dung dịch là

 \(m_{Cu{{(N{O_3})}_2}}} = 0,12.{M_{Cu{{(N{O_3})}_2}}} = 0,12.188 = 22,56gam\)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 159 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Sasu ka

  Hãy nêu phường pháp hóa học để nhận biết các kim loại sau: Al, Mg, Cu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lệ Diễm

  Câu 1 : cho 1,2g C cháy trong oxi . Thể tích khí CO2 thu được là bao nhiêu?

  Câu 2 : cho 1,6g F cháy trong oxi. Thể tích khí FO2 thu đc là bnhieu?

  Câu 3 :

  a) viết PTHH của các p.ứ giữa H2 với hỗn hợp Fe2O3 và CuO ở nhiệt độ thích hợp?

  b) nếu thu đc 6g hỗn hợp 2 kim loại trong đó có 3,2g đồng thì thể tích ( đktc) khí H2 vừa đủ để khử 2oxi trên là bnhieu lít?

  c) hãy tính khối lượng kẽm dùng để điều chế lượng khí hidro trên từ axit clohidric?

  => giúp em với ạ thứ 3 em ktra 1 tiết r hicccc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  a,Oxi hóa 0,16g Cu thu được 0,4g CuO.biết đương lượng oxi bằng 8.tính đương lượng Cu ?

  b, cho phương trình MgSO4 + 2NaOH --> Mg(OH)2 +Na2SO4

  Tính đương lượng MgSO4 ?

  c, Trong hợp chất đồng vs oxi , đồng chiếm 79,9 % , oxi chiếm 20,1 % .Tính đương lượng đồng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

AMBIENT
?>