YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 159 SGK Hóa học 12

Giải bài 3 tr 159 sách GK Hóa lớp 12

Cho 7,68 gam Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng thấy có khí NO (sản phẩm khử duy nhất) thoát ra. Khối lượng muối nitrat sinh ra trong dung dịch là:

A. 21,56 gam.

B. 21,65 gam.

C. 22,56 gam.

D. 22,65 gam.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 3

Nhận định và Phương pháp

Có nhiều cách giải và đây là 2 cách cơ bản:

  • Cách 1:
    • Bước 1: Sử dụng phương trình hóa học
    • Bước 2: Thay số mol của Cu vào ⇒ Số mol của muối ⇒ Số gam muối
  • Cách 2:
    • Bước 1: Bảo toàn nguyên tố Cu 
    • Bước 2: Số mol của muối ⇒ Số gam muối

Lời giải:

Cách 1:

Số mol của Cu là: \({n_{Cu}} = \frac{{7,68}}{{64}} = 0,12(mol)\)

Ta có: \(3Cu + 8HN{O_3} \to 3Cu{(N{O_3})_2} + 2N{O^ \uparrow } + 4{H_2}O\)

           0,12 →                            0,12

Khối lượng muối nitrat sinh ra trong dung dịch là:

 \(m_{Cu{{(N{O_3})}_2}}} = 0,12.{M_{Cu{{(N{O_3})}_2}}} = 0,12.188 = 22,56gam\)

⇒ Đáp án C

Cách 2:

Bảo toàn nguyên tố Cu cho phản ứng ⇒ \({n_{Cu{{(N{O_3})}_2}}} = {n_{Cu}} = \frac{{7,68}}{{64}} = 0,12(mol)\)

Tương tự: Khối lượng muối nitrat sinh ra trong dung dịch là

 \(m_{Cu{{(N{O_3})}_2}}} = 0,12.{M_{Cu{{(N{O_3})}_2}}} = 0,12.188 = 22,56gam\)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 159 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON