YOMEDIA

Bài tập 4 trang 159 SGK Hóa học 12

Giải bài 4 tr 159 sách GK Hóa lớp 12

Đốt 12,8 gam Cu trong không khí, hòa tan chất rắn thu được trong dung dịch HNO3 0,5M thấy thoát ra 448ml khí NO duy nhất (đktc).

a) Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra.

b) Tính thể tích tối thiểu dung dịch HNO3 cần dùng để hòa tan chất rắn.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Nhận định & Phương pháp

 • Với câu a:
  • Bài 4 khác với bài 3, bài 2 ở điểm trước khi hòa tan kim loại vào dung dịch axit nhấn mạnh là kim loại trong không khí. Như vậy là đoán chắc là có thêm phản ứng với không khí. Trong không khí có khoảng 20%N2 và 80% O2. Nitơ là khí trơ nên không phản ứng với Cu. ⇒ Cu phản ứng với Oxi có trong không khí.
  • Trong không khí thì oxi chỉ oxi hóa được một phần Cu ⇒ có thêm phản ứng của Cu và CuO với HNO3
 • Với câu b có 2 cách:
  • Cách 1: Sử dụng phương trình phản ứng
   • Bước 1:Từ số mol NO ⇒ Số mol Cu ⇒ số mol HNO3 phản ứng với Cu.
   • Bước 2: Lấy 12,8 trừ số mol Cu phản ứng HNO⇒ số gam Cu phản ứng với Oxi ⇒ Số mol oxit  Đồng (CuO) ⇒ Lượng HNO3 phản ứng với CuO
   • Bước 3: Cộng thể tích HNO3 khi phản ứng với Cu và CuO ⇒ Đáp án
  • Cách 2: Sử dụng phương pháp bảo toàn electron.

Lời giải:

Câu a:

2Cu + O2 → 2CuO (1)

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + H2O (2)

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + 2H2O (3)

Câu b:

Cách 2

nCu = 0,2 (mol); nNO = 0,02 (mol)

Từ (2) ⇒ nCu(dư) =  nNO = 0,03 (mol);  (mol). (Dựa vào số electron trao đổi)

Từ (1) ⇒ nCuO = nCu(phản ứng) = 0,2 - 0,03 = 0,17 (mol).

Từ (3) ⇒  (mol).

Vậy thể tích dung dịch HNO3 cần dùng là:  (lít).

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 159 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Hoa Hong

  Cho 7,68g Cu tác dụng hết đ HNO3 loãng thấy có khí NO thoát ra. Khối lượng muối nirtat sinh ra trong dd là

  A. 21,56

  B. 21,65

  C. 22,56

  D. 22,65

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nhat nheo

  Cho hỗn hợp 16g Fe và Cu vào dung dịch H2SO4 12% dư ra sau phản ứng thu được 48g chất rắn ko tan

  a)Tính% khối lượng Phe và Cu tính khối lượng dung dịch H2SO4 phản ứng

  b)Trung hòa axit dư bằng 100 mdd NaOH 1,5M tính khối lượng axit dư dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • sap sua

  cho 9,6 g Cu +voi oxi nung nóng thu được 11,2 g hỗn hơp X rắn gồm Cu O và Cu dư

  a. tính% về khối lượng của mỗi xhaats trong hỗn hợp

  b.tính thành phàn % của Cu đã phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA