YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 159 SGK Hóa học 12

Giải bài 4 tr 159 sách GK Hóa lớp 12

Đốt 12,8 gam Cu trong không khí, hòa tan chất rắn thu được trong dung dịch HNO3 0,5M thấy thoát ra 448ml khí NO duy nhất (đktc).

a) Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra.

b) Tính thể tích tối thiểu dung dịch HNO3 cần dùng để hòa tan chất rắn.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Nhận định & Phương pháp

 • Với câu a:
  • Bài 4 khác với bài 3, bài 2 ở điểm trước khi hòa tan kim loại vào dung dịch axit nhấn mạnh là kim loại trong không khí. Như vậy là đoán chắc là có thêm phản ứng với không khí. Trong không khí có khoảng 20%N2 và 80% O2. Nitơ là khí trơ nên không phản ứng với Cu. ⇒ Cu phản ứng với Oxi có trong không khí.
  • Trong không khí thì oxi chỉ oxi hóa được một phần Cu ⇒ có thêm phản ứng của Cu và CuO với HNO3
 • Với câu b có 2 cách:
  • Cách 1: Sử dụng phương trình phản ứng
   • Bước 1:Từ số mol NO ⇒ Số mol Cu ⇒ số mol HNO3 phản ứng với Cu.
   • Bước 2: Lấy 12,8 trừ số mol Cu phản ứng HNO⇒ số gam Cu phản ứng với Oxi ⇒ Số mol oxit  Đồng (CuO) ⇒ Lượng HNO3 phản ứng với CuO
   • Bước 3: Cộng thể tích HNO3 khi phản ứng với Cu và CuO ⇒ Đáp án
  • Cách 2: Sử dụng phương pháp bảo toàn electron.

Lời giải:

Câu a:

2Cu + O2 → 2CuO (1)

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + H2O (2)

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + 2H2O (3)

Câu b:

Cách 2

nCu = 0,2 (mol); nNO = 0,02 (mol)

Từ (2) ⇒ nCu(dư) =  nNO = 0,03 (mol);  (mol). (Dựa vào số electron trao đổi)

Từ (1) ⇒ nCuO = nCu(phản ứng) = 0,2 - 0,03 = 0,17 (mol).

Từ (3) ⇒  (mol).

Vậy thể tích dung dịch HNO3 cần dùng là:  (lít).

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 159 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON