ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 159 SGK Hóa học 12

Giải bài 4 tr 159 sách GK Hóa lớp 12

Đốt 12,8 gam Cu trong không khí, hòa tan chất rắn thu được trong dung dịch HNO3 0,5M thấy thoát ra 448ml khí NO duy nhất (đktc).

a) Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra.

b) Tính thể tích tối thiểu dung dịch HNO3 cần dùng để hòa tan chất rắn.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 
 

Nhận định & Phương pháp

 • Với câu a:
  • Bài 4 khác với bài 3, bài 2 ở điểm trước khi hòa tan kim loại vào dung dịch axit nhấn mạnh là kim loại trong không khí. Như vậy là đoán chắc là có thêm phản ứng với không khí. Trong không khí có khoảng 20%N2 và 80% O2. Nitơ là khí trơ nên không phản ứng với Cu. ⇒ Cu phản ứng với Oxi có trong không khí.
  • Trong không khí thì oxi chỉ oxi hóa được một phần Cu ⇒ có thêm phản ứng của Cu và CuO với HNO3
 • Với câu b có 2 cách:
  • Cách 1: Sử dụng phương trình phản ứng
   • Bước 1:Từ số mol NO ⇒ Số mol Cu ⇒ số mol HNO3 phản ứng với Cu.
   • Bước 2: Lấy 12,8 trừ số mol Cu phản ứng HNO⇒ số gam Cu phản ứng với Oxi ⇒ Số mol oxit  Đồng (CuO) ⇒ Lượng HNO3 phản ứng với CuO
   • Bước 3: Cộng thể tích HNO3 khi phản ứng với Cu và CuO ⇒ Đáp án
  • Cách 2: Sử dụng phương pháp bảo toàn electron.

Lời giải:

Câu a:

2Cu + O2 → 2CuO (1)

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + H2O (2)

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + 2H2O (3)

Câu b:

Cách 2

nCu = 0,2 (mol); nNO = 0,02 (mol)

Từ (2) ⇒ nCu(dư) =  nNO = 0,03 (mol);  (mol). (Dựa vào số electron trao đổi)

Từ (1) ⇒ nCuO = nCu(phản ứng) = 0,2 - 0,03 = 0,17 (mol).

Từ (3) ⇒  (mol).

Vậy thể tích dung dịch HNO3 cần dùng là:  (lít).

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 159 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyen Ngoc

  Câu 1. Cho 1,2 g Mg vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 1,5M và NaNO3 0,5M. Sau phản ứng chỉ thu được V lít khí dạng đơn chất (không còn sản phẩm khử khác) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu đuuọc m gam muối khan . Gía trị của m
  Câu 2. Hòa tan 4,8 gam Cu kim loại trong 120 ml dung dịch X gồm HNO3 1M và H2SO4 0,5M.Sau phản ứng kết thúc thu được khi NO duy nhất(đktc) và dung dịch Y. Thể tích dung dịch NaOH 0,5M tối thiểu để kết tủa lớn nhất.Gía trị tối thiểu của V là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  hi hi

  độ tan của CuSO4 ở 85oC và 12oC lần lượt là 87,7g và 35,5g . khi làm lạnh 1887 g dd bão hòa hòa CuSO4 từ 85oC xuống 12oC thì có bao nhiêu g tinh thể CuSO4.5H2O tách khỏi dd

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Văn Duyệt

  Cho 10g hỗn hợp gồm kẽm và đồng tác dụng với dd H2SO4 thì thu được 2,24l khí H2(đktc). Tính TP% về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đặng Ngọc Trâm

  cho 58 g FeCO3 tác dụng với HNO3 vừa đủ thu được hỗn hợp khí gồm CO2 và NO và dung dịch X. cho dung dịch HCl rất dư vào 1/10 dung dịch X thu được dung dịch Y. DUng dịch Y hòa tan tối đa m (g) bột Cu sinh ra khí NO ( sản phẩm khử duy nhát ) . tính m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1