Bài tập 2 trang 213 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 2 tr 213 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Cho sơ đồ phản ứng sau: Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2

Sau khi lập phương trình hoá học của phản ứng, ta có số nguyên tử Cu bị oxi hoá và số phân tử HNO3 bị khử là: 

A. 1 và 6    

B. 3 và 6    

C. 3 và 2  

D. 3 và 8

Gợi ý trả lời bài 2

\(\begin{array}{l} \mathop {Cu}\limits^0 {\rm{ }} + {\rm{ }}8H\mathop N\limits^{ + 5} {O_{3\;}} \to 3\mathop {Cu}\limits^{ + 2} {(N{O_3})_2}\; + {\rm{ }}2\mathop N\limits^{ + 2} O{\rm{ }} + {\rm{ }}4{H_2}O\;\\ \left. {\begin{array}{*{20}{c}} {3 \times }\\ \;\\ {2 \times } \end{array}} \right|\begin{array}{*{20}{c}} {\mathop {Cu}\limits^0 \to \mathop {Cu}\limits^{ + 2} + 2e\;\;\;\;}\\ {\mathop N\limits^{ + 5} + 3{\rm{e}} \to \mathop N\limits^{ + 2} } \end{array} \end{array}\)

Sau khi lập phương trình hoá học của phản ứng, ta có số nguyên tử Cu bị oxi hoá và số phân tử HNO3 bị khử là 3 và 2 

⇒ Đáp án C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 213 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 • thi trang

  Bài 1: Cho 11,2 lít hỗn hợp khí gồm CO và H2 có tí lệ mol 1:1 qua m gam CuO nung nóng. Sau phản ứng hoàn toàn, khí và hơi thoát ra có tỉ khối hơi so với H2 là 10,7. Vậy giá trị của m tương ứng là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Gia Bảo

  mong mọi người giúp đỡ c.ơn trước ạ

  cho 8.8 g hỗn hợp Mg và CuO tác dụng với dd HCl 25% có khối lượng riêng d=1,12g/ml .Sâu phản ứng thu được 4.48l khí hidro.

  a.

  b. tính khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu

  c.tính V dd đã dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • khanh nguyen

  Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học khi ngâm một dây đồng vào dung dịch AgNO3

  Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học khi cho một mẩu Na vào cốc nước có nhỏ thêm vài giọt dung dịch phenoltalein

  Theo dõi (0) 1 Trả lời