AMBIENT

Bài tập 35.9 trang 85 SBT Hóa học 12

Bài tập 35.9 trang 85 SBT Hóa học 12

Cho các phản ứng :

(1) Cu2O + Cu2S →

(2) Cu(NO3)2 →

(3) CuO + CO →

(4) CuO + NH3

Số phản ứng tạo ra kim loại Cu là

A. 2   

B. 3    

C. 1    

D. 4

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 35.9

Đáp án B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35.9 trang 85 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Hy Vũ

  Ngâm lá đồng vào V ml dd hỗn hợp

  Fe(no3)3 và Agno3. phản ứng xong lấy ra thấy khối lượng lá cu không thay đổi. nồng độ Fe(no3)3 và Agno3 lần lượt là. A 0,1 và 0,015. B .0,475 và0,2. C.0,1 và 0,375 . D. 0,5 và 0,25​

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
 • truc lam

  Nhúng thanh Zn vào 200 ml dd chứa CuSO4 sau một thời gian phản ứng , lấy thanh Zn đem cân và khối lượng thanh Zn giảm 0,1g . Cho dd NaOH dư vào dd sau phản ứng thu được 4,9 g kết tủa . Vậy nồng độ mol của CuSO4 ban đầu là 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Trí

  Cho luồng khí H2 đi qua ống thủy tinh chứa 20g bột đồng (II) oxit ở 4000C. Sau phản ứng thu được 16.8g chất rắn
  a) Nêu hiện tượng phản ứng xảy ra
  b) Tính thể tích khí H2 tham gia phản ứng trên ở điều kiện tiêu chuẩn
  M.n gửi cả lời giải giúp mình với. Thanks trước =))

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>