AMBIENT

Bài tập 35.6 trang 84 SBT Hóa học 12

Bài tập 35.6 trang 84 SBT Hóa học 12

Cho 19,2 g Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng, dư. Khí NO thu được đem oxi hoá thành NOrồi sục vào nước cùng với dòng khí O2 để chuyển hết thành HNO3. Thể tích khí O2 (đktc) đã tham gia vào quá trình trên là

A. 2,24 lít.    

B. 3,36 lít.

C. 4,48 lít.    

D. 6,72 lít.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 35.6

Đáp án B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35.6 trang 84 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
  • Nguyễn Thanh Trà

    Cho 4g CuO tác dụng với 100g dung dịch HCl 2,92%

    a.CÂN BẰNG PTHH

    b. Tính khối lượng các chất sau phản ứng

    Theo dõi (0) 1 Trả lời
  • Phạm Hoàng Thị Trà Giang

    Cho 10g CuO tác dụng hoàn toàn với 500ml dung dịch HCl 1 M. Tónh nồng độ mol/lit của các chất trong dung dịch thu được sau phản ứng

    Theo dõi (0) 1 Trả lời
  • ngọc trang

    Nhiệt phân hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm KNO3,  Cu(NO3) và Fe(NO3)2 trong đó số mol của Cu(NO3)2 bằng hai lần sô mol của Fe(NO3)2 thu được V lít hỗn hợp khí X (đktc) cho toàn bộ hỗn hợp khí X hấp thụ vào nước thu được 1,2 lít dung dich Y có ph=1 ( trong Y chỉ chứa một chất tan duy nhất ,  không có khí thoát ra) giá trị của m.

     

    A 11,12

    B 8,63

    C 12,13

    D 10,96

    Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>