RANDOM

Hỏi đáp về Đồng và hợp chất của Đồng - Hoá học 12

Nếu các em có những khó khăn nào về Hoá học 12 Bài 35 Đồng và hợp chất của đồng, các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao, cộng đồng Hóa HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

RANDOM

Danh sách hỏi đáp (94 câu):

 • Tú Cẩm

  Điện phân điện cực trơ dung dịch có a mol Cu(NO3)2 với thời gian 2 giờ cường độ dòng điện 1,93 A thu được dung dịch X có màu xanh. Thêm 10,4 g Fe vào X, phản ứng hoàn toàn thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và 8 g hỗn hợp 2 kim loại. Xác định giá trị của a:

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyen Ngoc

  Câu 1. Cho 1,2 g Mg vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 1,5M và NaNO3 0,5M. Sau phản ứng chỉ thu được V lít khí dạng đơn chất (không còn sản phẩm khử khác) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu đuuọc m gam muối khan . Gía trị của m
  Câu 2. Hòa tan 4,8 gam Cu kim loại trong 120 ml dung dịch X gồm HNO3 1M và H2SO4 0,5M.Sau phản ứng kết thúc thu được khi NO duy nhất(đktc) và dung dịch Y. Thể tích dung dịch NaOH 0,5M tối thiểu để kết tủa lớn nhất.Gía trị tối thiểu của V là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hi hi

  độ tan của CuSO4 ở 85oC và 12oC lần lượt là 87,7g và 35,5g . khi làm lạnh 1887 g dd bão hòa hòa CuSO4 từ 85oC xuống 12oC thì có bao nhiêu g tinh thể CuSO4.5H2O tách khỏi dd

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Văn Duyệt

  Cho 10g hỗn hợp gồm kẽm và đồng tác dụng với dd H2SO4 thì thu được 2,24l khí H2(đktc). Tính TP% về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đặng Ngọc Trâm

  cho 58 g FeCO3 tác dụng với HNO3 vừa đủ thu được hỗn hợp khí gồm CO2 và NO và dung dịch X. cho dung dịch HCl rất dư vào 1/10 dung dịch X thu được dung dịch Y. DUng dịch Y hòa tan tối đa m (g) bột Cu sinh ra khí NO ( sản phẩm khử duy nhát ) . tính m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Sasu ka

  Hãy nêu phường pháp hóa học để nhận biết các kim loại sau: Al, Mg, Cu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Lệ Diễm

  Câu 1 : cho 1,2g C cháy trong oxi . Thể tích khí CO2 thu được là bao nhiêu?

  Câu 2 : cho 1,6g F cháy trong oxi. Thể tích khí FO2 thu đc là bnhieu?

  Câu 3 :

  a) viết PTHH của các p.ứ giữa H2 với hỗn hợp Fe2O3 và CuO ở nhiệt độ thích hợp?

  b) nếu thu đc 6g hỗn hợp 2 kim loại trong đó có 3,2g đồng thì thể tích ( đktc) khí H2 vừa đủ để khử 2oxi trên là bnhieu lít?

  c) hãy tính khối lượng kẽm dùng để điều chế lượng khí hidro trên từ axit clohidric?

  => giúp em với ạ thứ 3 em ktra 1 tiết r hicccc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Anh Hưng

  a,Oxi hóa 0,16g Cu thu được 0,4g CuO.biết đương lượng oxi bằng 8.tính đương lượng Cu ?

  b, cho phương trình MgSO4 + 2NaOH --> Mg(OH)2 +Na2SO4

  Tính đương lượng MgSO4 ?

  c, Trong hợp chất đồng vs oxi , đồng chiếm 79,9 % , oxi chiếm 20,1 % .Tính đương lượng đồng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoa Hong

  Cho 7,68g Cu tác dụng hết đ HNO3 loãng thấy có khí NO thoát ra. Khối lượng muối nirtat sinh ra trong dd là

  A. 21,56

  B. 21,65

  C. 22,56

  D. 22,65

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nhat nheo

  Cho hỗn hợp 16g Fe và Cu vào dung dịch H2SO4 12% dư ra sau phản ứng thu được 48g chất rắn ko tan

  a)Tính% khối lượng Phe và Cu tính khối lượng dung dịch H2SO4 phản ứng

  b)Trung hòa axit dư bằng 100 mdd NaOH 1,5M tính khối lượng axit dư dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • sap sua

  cho 9,6 g Cu +voi oxi nung nóng thu được 11,2 g hỗn hơp X rắn gồm Cu O và Cu dư

  a. tính% về khối lượng của mỗi xhaats trong hỗn hợp

  b.tính thành phàn % của Cu đã phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Goc pho

  Câu 1: Khử hoàn toàn 32g đồng (II) oxit bằng khí hiđro. Hãy:

  a. Viết PTHH cho phản ứng trên

  b. Tính thể tích khì hiđro cần dùng ở đktc

  c. Tính khối lượng kim loại đồng sinh ra

  Câu 2: Cho kim loại kẽm tác dụng hết với dung dịch axit clohđric (HCl). Sản phẩm tạo thành gồm muối kẽm colrua (ZnCl2) và 11,2 lít khí hiđro sinh ra ở đktc

  a. Viết PTHH của phản ứng trên

  b. Tính khổi lượng HCl tham gia phản ứng

  c. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • khanh nguyen

  cho hỗn hợp gồm Fe , Cu , Al vào bình chứa 300ml dd H2So4 0,1M . khuấy kĩ để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 448ml khí và còn lại 0,32g chất rắn không tan. thêm tiếp vào bình 0,425g NaNO3 thấy thoát ra V(l) khí NO( là sp khử duy nhất) . tính V và khối lượng muối thu được khi cô cạn dd sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • bach dang

  Hòa tan hoàn toàn 5,8g hỗn hợp Fe và Cu bằng lượng vừa đủ dung dịch HNO3(đặc nóng) thì thu được 500ml dung dịch B và 6,16 lít khí nâu đỏ ở đktc( là sản phẩm khử duy nhất)

  a) Viết phương trình các phản ứng xảy ra

  b) Tính % khối lượng Cu trong hỗn hợp

  c) Tính nồng độ mol của dung dịch B

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Tấn Thanh

  trong một ống nghiệm, người ta đã hòa tan 5g CuSO4.5H2O rồi thả vào đó một miếng kẽm. Có bao nhiêu gam đồng nguyên chất thoát ra sau phản ứng, biết rằng đã lấy thừa kẽm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • trang lan

  cho 0.07 mol Cu vào dung dịch chứa 0.03 mol H2So4(loãng) và 0.1 mol HNO3 , thu được V khí NO . tìm V ? moi ng giup em

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hiền

  Ngâm 1 vật bằng đồng có khối lượng 10g trong 250g dung dịch AgNO3 4%. Khi lấy vật ra khỏi dung dịch thì khối lượng AgNO3 trong dung dịch giảm 17%. Khối lượng của vật sau phản ứng là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bi do

  Viết phương trình hóa học và hiện tượng xảy ra sau phản ứng sau: Cu(OH)2+HNO3->Cu(NO3)2+H2O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đào Lê Hương Quỳnh

  Hòa tan 9.8 gam đồng ( II ) sunfat thành 500ml dung dịch đồng ( II ) sunfat có nồng độ aM . Tính a = ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Minh Minh

  Bài 1: Cho 1,02 g hỗn hợp A gồm Fe và Mg vào 200ml dung dịch CuSO4 sau khi các phản ứng hoàn toàn lọc được 1,38g chất rắn B, dung dịch C, thêm dung dịch NaOH dư vào C lấy kết tủa đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 0,9 g chất rắn D.Tính khối lượng mỗi kim loại trong A và nông độ mol của dung dịch CuSO4.

  Bài 2: Cho 12,88g hỗn hợp Mg,Fe vào 700 ml dung dịch AgNO3, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn C nặng 48,72 g và dung dịch D. Cho D tác dụng với NaOH dư tạo ra kết tủa E,lọc lấy kết tủa E rồi nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi được 14 g chất rắn F. Tính khối lượng mỗi kim loại ban đầu và nồng độ mol dung dịch AgNO3 đã dùng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Minh Minh

  đồng có hai đồng vị 65Cu và 63Cu (chiếm 73%). Tính khối lượng của 0,5 mol Cu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thi trang

  Bài 1: Cho 11,2 lít hỗn hợp khí gồm CO và H2 có tí lệ mol 1:1 qua m gam CuO nung nóng. Sau phản ứng hoàn toàn, khí và hơi thoát ra có tỉ khối hơi so với H2 là 10,7. Vậy giá trị của m tương ứng là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Gia Bảo

  mong mọi người giúp đỡ c.ơn trước ạ

  cho 8.8 g hỗn hợp Mg và CuO tác dụng với dd HCl 25% có khối lượng riêng d=1,12g/ml .Sâu phản ứng thu được 4.48l khí hidro.

  a.

  b. tính khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu

  c.tính V dd đã dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • khanh nguyen

  Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học khi ngâm một dây đồng vào dung dịch AgNO3

  Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học khi cho một mẩu Na vào cốc nước có nhỏ thêm vài giọt dung dịch phenoltalein

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • truc lam

  Nung nóng hh gồm Cuo, Fe2O3, CaO, C dư ở nhiệt độ cao đến khi phản úng xảy ra hoàn toàn thu đc hh chất rắn X và khí Y. Hh rắn X vào nước được chất rắn Z, dd G và khí H. Hòa tan Z vào dd H2SO4 đặc nóng, dư. Viết các phản ứng xảy ra

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy

 

AMBIENT
?>