AMBIENT

Bài tập 35.19 trang 86 SBT Hóa học 12

Bài tập 35.19 trang 86 SBT Hóa học 12

Malachit có công thức hoá học là CuCO3.Cu(OH)2. Trình bày các phương pháp điều chế Cu từ chất này.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 35.19

Cách 1:

CuCO3.Cu(OH)2 → 2CuO + CO2 + H2O

CuO + H2 → Cu + H2O

Cách 2:

CuCO3.Cu(OH)2 + 4HCl → 2CuCl2 + CO2 + 3H2O

CuCl2 (đpdd) → Cu + Cl2

 

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35.19 trang 86 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • thu hảo

  Gíup mình câu này với mọi người ơi. Đang gặm tờ đề cương ôn tập đây nè. Cứu với.

  Hòa tan hoàn toàn 7,68 gam Cu vào dung dịch chứa 0,48 mol HNO3, khuấy đều thu được V lít hỗn hợp khí gồm NO2, NO (đktc) và dung dịch X chứa hai chất tan. Cho tiếp 200 ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch X, lọc bỏ kết tủa, cô cạn dung dịch rồi nung tiếp đến khối lượng không đổi thu được 25,28 gam chất rắn. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là:

  A. 1,792.

  B. 3,584.

  C. 5,376.

  D. 2,688

  Theo dõi (0) 6 Trả lời
 • Bo Bo

  Số gam kết tủa là?

  bởi Bo Bo 21/03/2017

  Chào cả nhà. Mình có một câu hỗn hợp + axit HNO3. Mọi người giúp với.

  Hòa tan hoàn toàn 30,4 g chất rắn X gồm Cu, CuS, Cu2S và S bằng dung dịch HNO3 dư, thấy thoát ra 20,16 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch Y. Thêm dung dịch Ba(OH)2 dư vào Y được m gam kết tủa. Giá trị m gần nhất với giá trị nào sau đây?

  A. 119

  B. 115 

  C. 111

  D. 112

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • Naru to

  Mọi người cho mình hỏi một câu điện phân với. Thanks thanks.

  Điện phân dung dịch hỗn hợp CuSO4 (0,05 mol) và NaCl bằng dòng điện có cường độ không đổi 2A (điện cực trơ, màng ngăn xốp). Sau thời gian t giây thì ngừng điện phân, thu được dung dịch Y và khí ở hai điện cực có tổng thể tích là 2,24 lít (đktc). Dung dịch Y hòa tan tối đa 0,8 gam MgO. Biết hiệu suất điện phân 100%, các khí sinh ra không tan trong dung dịch. Giá trị của t là:

  A. 6755.

  B. 772.

  C. 8685.

  D. 4825.

  Theo dõi (0) 8 Trả lời
AMBIENT
?>