YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 159 SGK Hóa học 12

Giải bài 5 tr 159 sách GK Hóa lớp 12

Hòa tan 58 gam muối CuSO4.5H­2O vào nước được 500 ml dung dịch A.

a) Xác định nồng độ mol của dung dịch A?

b) Cho dần dần bột sắt vào 50 ml dung dịch A, khuấy nhẹ cho tới khi dung dịch hết màu xanh. Tính lượng sắt đã tham gia phản ứng?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Nhận định & Phương pháp

Từ dữ kiện của bài toán ta đi đến các kết luận sau:

  • Câu a: Đề cho số gam chất tan và V dung dịch ⇒ Nồng độ mol \(C_{M}=\frac{n}{V}\)
  • Câu b: Cho Fe vào CuSO4. Khuấy nhẹ cho tới khi dung dịch hết màu xanh ⇒ CuSO4 hết. Lấy số mol CuSO4 ⇒ số mol Fe.

Lời giải:

Câu a:

 (mol).

⇒  = 0,464M.

Câu b:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

 0,232 (mol).

⇒ mFe = 0,232.56 = 12,992 gam.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 159 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON