YOMEDIA

Bài tập 4 trang 213 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 4 tr 213 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Hỗn hợp bột A có 3 kim loại là Fe, Ag, Cu. Ngâm hỗn hợp A trong lượng dư dung dịch của một chất B, khuấy kĩ cho đến khi phản ứng kết thúc, nhận thấy chỉ có sắt và đồng trong hỗn hợp tan hết, khối lượng Ag đúng bằng khối lượng của Ag vốn có trong hỗn hợp. 

a) Hãy dự đoán chất B. 

b) Nếu sau khi phản ứng kết thúc, thu được khối lượng Ag nhiều hơn khối lượng Ag vốn có trong hỗn hợp A thì chất có trong dung dịch B có thể là chất nào? Viết tất cả các phương trình hoá học.

ADMICRO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 
 

Câu a: Chất trong hỗn hợp B có khả năng hòa tan Fe, Cu mà không hòa tan Ag cũng không sinh ra Ag ⇒ là muối sắt (III)

Câu b: Nếu lượng bạc sau phản ứng nhiều hơn tức là phản ứng có sinh ra Ag vậy chất trong B là AgNO3

2Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+

Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+

Fe + 2AgNO→ Fe(NO3)2 + 2Ag

Cu + 2AgNO3  → Cu(NO3)2 + 2Ag

Có thể Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 213 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • con cai

  Mọi người làm giúp em với ạ, em sắp phải nộp rồi TvT

  1.Cho 200 gam dung dịch Ba(OH)2 17,1℅ tác dụng với 500 gam dung dịch CuSO4 8℅ thu được kết tủa A, dung dịch B.

  a) Tính khối lượng A.

  b) Tính C℅ dung dịch B.

  2. Cho 200 gam dung dịch NaOH 8℅ vào 150 gam dung dịch FeCl2 12,7℅. Sau phản ứng được dung dịch X, kết tủa Y.

  a) Tính nồng độ phần trăm các chất có trong dung dịch X.

  b) Lấy kết tủa Y nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn. Tính m?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Suong dem

  dẫn khí COqua hỗn hợp CuO,MgO,Al2O3,FeO,Ag2O xác định các kim lọi được tạo thành viết phương trình hóa học . ai giúp mk vs ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Đào

  Chỉ dùng duy nhất một dung dịch nào sau đây để tách lấy riêng Cu ra khỏi hỗn hợp Cu, SiO2 và Cr2O3?

  A, AgNO3 B, H2SO4 đặc nóng C, H2SO4 loãng D, NaOH đặc nóng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • truc lam

  Hòa tan 3.04g hỗn hợp kim loại Fe và Cu trong axit nitric loãng thu được 0.896 lít (đktc) khí NO duy nhất. Thành phần % khối lượng mỗi kloai là bao nhiêu ?

  A. 36.2% Fe và 63.8% Cu

  B.63.2% Cu và 36.8% Cu

  C. 36.8% Fe và 63.2% Cu

  D. 33.2% Fe và 66.8% cu

  giúp mình giải ra luôn nha làm hoài mà k được :((

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA