YOMEDIA
ZUNIA12

Cho 1,92g Cu hòa tan vừa đủ trong \(HNO_3\) thu được V lit NO( đktc). Thể tích V và khối lượng \(HNO_3\) đã phản ứng:

A. 0,048lit; 5,84g 

B. 0,224lit; 5,84g 

C. 0,112lit; 10,42g 

D. 1,12lit; 2,92g

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Theo phương pháp bảo toàn electron:

    Cu           →   Cu2+         + 2e

    0,03 mol        0,03       0,06 mol

  \(\begin{gathered}
    \mathop {\text{N}}\limits^{{\text{ + 5}}} {\text{           +      3e   }} \to {\text{    }}\mathop {\text{N}}\limits^{{\text{ + 2}}} ({\text{NO)}} \hfill \\
    {\text{0,02 }} \leftarrow {\text{      0,06  }} \to {\text{     0,02 (mol)}} \hfill \\ 
  \end{gathered} \)

  V(NO) = 0,02.22,4 = 0,448 (lit)

  Các em chú ý là axit HNO3 tham gia phản ứng cần dùng để tạo muối Cu(NO3)2 và tạo sản phẩm khử NO nên:

  nHNO3 = n(NO3- tạo muối) + n(NO) =  0,03.2 + 0,02 = 0,08 (mol)    

  → m(HNO3) = 0,08.63 = 5,84 (g) 

  →  Chọn A

    bởi An Duy 06/05/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF