YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 58 SGK Hóa học 12

Giải bài 1 tr 58 sách GK Hóa lớp 12

Dung dịch chất nào dưới đây làm đổi màu quỳ tím thành xanh?

A. C6H5NH2

B. H2N -CH2-COOH

C. CH2CH2CH2NH2

D. H2N - CH(CH2-CH2-COOH) -COOH

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 1

Dung dịch làm đổi màu quỳ tím thành xanh: CH2CH2CH2NH2

⇒ Đáp án C

 

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 58 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON