YOMEDIA

Bài tập 2 trang 58 SGK Hóa học 12

Giải bài 2 tr 58 sách GK Hóa lớp 12

C2H5NH2 trong H2O không phản ứng với chất nào trong số các chất sau?

A. HCl

B. H2SO4

C. NaOH

D. Quỳ tím

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

NaOH không phản ứng với dung dịch C2H5NH2 trong H2O

⇒ Chọn C.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 58 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
  • Trần Thảo

    Hh X gồm 2 chất có CTPT là C3H12N2O3 và C2H8N2O3 . Cho 3,4 gam X phản ứng với dung dịch NaOH thu đc dd Y gồm các chất vô cơ và 0,04 mol hỗn hợp 2 chất hữu cơ đơn chức ( đều làm xanh quỳ ẩm ) cô cạn Y đc m gam muối khan . m =?

    Theo dõi (1) 2 Trả lời
  • Thùy Trang

    Hai chất đồng phân \(E_1\)\(E_2\) có công thức phân tử \(C_3H_7O_2N\). Khi phản ứng với dung dịch \(NaOH\), \(E_1\) cho muối \(C_3H_6O_2NNa\) còn \(E_2\) cho muối \(C_2H_4O_2NNa\). Xác định các công thức cấu tạo có thể có của \(E_1;E_2\) và viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra. Biết trong phân tử \(E_1;E_2\) đều có nhóm \(-NH_2\)

    Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA