YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 58 SGK Hóa học 12

Giải bài 2 tr 58 sách GK Hóa lớp 12

C2H5NH2 trong H2O không phản ứng với chất nào trong số các chất sau?

A. HCl

B. H2SO4

C. NaOH

D. Quỳ tím

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

NaOH không phản ứng với dung dịch C2H5NH2 trong H2O

⇒ Chọn C.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 58 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF