YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 58 SGK Hóa học 12

Giải bài 3 tr 58 sách GK Hóa lớp 12

Viết các phương trình hóa học của phản ứng giữa tirozin với các chất sau:

a) HCl

b) Nước brom

c) NaOH

d) CH3OH/HCl (hơi bão hòa)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Câu a:

HO-C6H4CH2CH(NH2)-COOH + HCl → HOC6H4CH2CH(NH3Cl)-COOH + 2HBr

Câu b:

HO-C6H4CH2CH(NH2)-COOH + Br2 → HOC6H2Br2CH2CH(NH2)-COOH + 2HBr

Câu c:

HO-C6H4CH2CH(NH2)-COOH + NaOH → NaOC6H4CH2CH(NH2)-COOH + 2H2O

Câu d:

HO-C6H4CH2CH(NH2)-COOH + CH3OH + HCl bão hòa→ HOC6H4CH2CH(NH3Cl)-COOCH3 + H2O

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 58 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF