RANDOM
 • Câu hỏi:

  Vùng nào sau đây có giá trị sản xuất công nghiệp cao nhất cả nước 

  • A. Đông Nam Bộ
  • B. đồng bằng Sông Cửu Long
  • C. duyên hải Nam Trunng Bộ
  • D. đồng bằng Sông Hồng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA