YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Vùng nào sau đây của nước ta có số lượng đô thị nhiều nhất cả nước

  • A. Đông Nam Bộ
  • B. đồng bằng Sông Cửu Long
  • C. đồng bằng Sông Hồng
  • D.  trung du và miền núi Bác Bộ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA