AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nghề nuôi cá nước ngọt phát triển mạnh nhất ở các vùng

  • A. Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ
  • B. Đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng
  • C. Đồng bằng sông Cửu Long, duyên hải Nam Trung Bộ
  • D. Duyên hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>