AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết cây công ngiệp nào sau đây không phải là sản phầm chuyên môn hóa của Trung du miền núi Bắc Bộ

  • A. Thuốc lá.
  • B. Bông
  • C. Điều
  • D. Đậu tương

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>