AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Cho bảng số liệu sau Diện tích một số cây công nghiệp hàng năm ở nước ta giai đoạn 2000- 2014 (Đơn vị : nghìn tấn) 

  Loại cây

  2000

  2005

  2010

  2012

  2014

  Mía

  300,3

  266,3

  269,1

  301,9

  315,0

  Lạc

  244,9

  269,6

  231,4

  219,2

  208,7

  Đậu tương

  124,1

  204,1

  197,8

  119,6

  109,9

  Từ bảng số liệu trên, nhận xét nào sau đây đúng về diện tích cây công nghiệp hàng năm ở nước ta giai đoạn 2000- 2014. 

  • A. Diện tích mía có xu hướng tăng nhẹ nhưng chưa ổn định
  • B. Diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm có xu hướng tăng nhưng không ổn định.
  • C. Nhìn chung diện tích cây công nghiệp hàng năm đều tăng giảm không ổn định chủ yếu do tác động của yếu tố thời tiết.
  • D. Diện tích đậu tương tăng liên tục trong giai đoạn 2000- 2010 nhưng sau đó có xu hướng giảm khá nhanh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA