AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Biện pháp làm cho năng suất lúa tăng nhanh là 

  • A. Cải tạo đất, tăng vụ trong năm
  • B. Thâm canh, khai hoang.
  • C. Thâm cạnh, sử dụng đại trà các giống mới
  • D. Khai hoang tăng vụ trong năm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>