AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Để giải quyết việc làm cho người lao động ở nước ta, hướng nào sau đây là không hợp lí 

  • A. phân bố lại dân cư và nguồn lao động
  • B. thực hiện tốt chính sách dân số và sức khỏe sinh sản
  • C. khuyến khích người dân di cư lên thành phố
  • D. đẩy mạnh xuất khẩu lao động 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>