AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nơi nào sau đây không thích hợp cho nuôi trồng thủy sản nước lợ

  • A. Bãi triều
  • B. Đầm phá
  • C. Các ô trũng ở đồng bằng
  • D. Rừng ngập mặn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>