AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho biểu đồ sau

  Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây? 

  • A. Cơ cấu diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta.
  • B. Sự chuyển dịch cơ cấu diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta.
  • C. Tốc độ tăng trưởng diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta.
  • D. Quy mô diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>