YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nước ta có nhiều thành phần dân tộc, vấn đề khó khăn lớn nhất cần giải quyết hiện nay là 

  • A. sự phân bố không đồng đều trên phạm vi cả nước
  • B. có nhiều bản sắc văn hóa dân tộc
  • C. sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế-xã hội giữa các vùng
  • D. các dân tộc luôn đoàn kết phát huy truyền thống sản xuất 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA