AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sự phân bố dân cư nước ta chưa hợp lí đã ảnh hưởng lớn đến việc

  • A. nâng cao chất lượng nguồn lao động
  • B. nâng cao chất lượng cuộc sống của các dân tộc ít người
  • C. sử dụng lao động và khai thác tài nguyên
  • D. phát triển y tế, giáo dục

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA