AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của đô thị hóa ở nước ta 

  • A. phân bố đô thị không đều giữa các vùng
  • B. tỉ lệ dân thành thị tăng
  • C. quá trình đô thị hóa diễn ra chậm, trình độ đô thị hóa thấp
  • D. các đô thị tập trung chủ yếu ở đồng bằng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>