AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phải phân bố lại dân cư và lao động giữa các vùng trên phạm vi cả nước là vì: 

  • A. lao động nước ta thiếu tác phong công nghiệp
  • B. sự phân bố dân cư của nước ta chưa hợp lí
  • C. phần lớn lao động chưa qua đào tạo
  • D. lao động có trình độ thấp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>