AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đô thị đầu tiên của nước ta là

  • A. thành Cổ Loa
  • B. thành Thăng Long
  • C. kinh thành Huế
  • D. phố cổ Hội An

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>