AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Biện pháp chủ yếu để giải quyết tình trạng thiếu việc làm ở nông thôn nước ta hiện nay là 

  • A. đẩy mạnh thâm canh tăng vụ
  • B. đa dạng hóa các hoạt động kinh tế ở nông thôn
  • C. xuất khẩu lao động
  • D. lên thành phố tìm việc làm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA