YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu: Dân số và số dân thành thị nước ta giai đoạn 1995-2014, đơn vị: triệu người

  Năm

  1995

  2000

  2005

  2010

  2014

  Tổng số dân

  72,0

  77,6

  82,4

  86,9

  90,7

  Số dân thành thị

  14,9

  18,7

  22,3

  26,5

  30,0

  Để thể hiện tình hình phát triển dân số của nước ta giai đoạn 1995-2014, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

  • A. Cột chồng
  • B. kết hợp 
  • C. Tròn
  • D. Miền

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>