AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Căn cứ vào Atlat trang 18, cho biết trâu được nuôi nhiều nhất ở vùng nào sau đây

  • A. Bắc Trung Bộ
  • B. Đông Nam Bộ
  • C. Tây Nguyên
  • D. Trung du miền núi Bắc Bộ 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>