AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nền nông nghiệp cổ truyền là

  • A. phần lớn sản phẩm dùng để cung cấp cho thị trường
  • B. sản xuất nhỏ công cụ thủ công, sử dụng nhiều sức người, năng xuất lao động thấp
  • C. tạo ra nhiều lợi nhuận, sử dụng nhiều máy móc
  • D. Phát triển ở các vùng có truyền thống sản xuất hàng hóa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>