AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thu nhập bình quân của người lao động nước ta thuộc loại thấp so với thế giới là do

  • A. năng suất lao động thấp
  • B. phần lớn lao động hoạt động trong khu vực dịch vụ
  • C. đa số lao động hoạt động trong ngành công nghiệp
  • D. lao động có trình độ chuyên môn ngày càng cao.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>