YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đất feralit ở nước ta là loại đất thích hợp nhất để phát triển

  • A. cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả
  • B. cây công nghiệp hàng năm và cây thực phẩm
  • C. cây thực phẩm, cây rau đậu
  • D. cây công nghiệp hàng năm và cây rau đậu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA